mapa Obec Drahotěšice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Drahotěšice

2. Důvod a způsob založení

Obec Drahotěšice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  OÚ Drahotěšice
  Drahotěšice čp. 36
  373 41 Hluboká nad Vltavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  OÚ Drahotěšice
  Drahotěšice čp. 36
  373 41 Hluboká nad Vltavou

 • 4.3 Úřední hodiny

  Úřední hodiny a adresa

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 387 997 024
  mobilní telefon: starosta: 776 122 793, místostarosta 606 612 989 

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.drahotesice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  OÚ Drahotěšice
  Drahotěšice čp. 36
  373 41 Hluboká nad Vltavou

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  starosta@drahotesice.cz, emailová adresa starosty

 • 4.8 Datová schránka

  ns6efth

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 34627231/0100

6. IČO

00581267

7. DIČ

CZ00581267

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Poskytování informací

10. Příjem podání a podnětů

Příjem podání

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2018 nebyly žádné informace požadovány

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: