mapa Obec Drahotěšice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Ševětín změna územního plánu

Ševětín změna územního plánuÚřad městyse Ševětín, nám. Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín
IČ: 00245500 DIČ: CZ00245500

Oznámení místa a doby konání jednání o návrhu změny č. 8 územního plánu Ševětín

Na základě ustanovení § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákona, v platném znění, který zavádí tzv. přechodné období do 30.6.2024, kdy se ve věcech územního plánování postupuje podle dosavadní právní úpravy, a dále tedy dle ustanovení § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve vazbě na ust. § 52 téhož zákona, tímto oznamujeme, že veřejné jednání o návrhu změny č. 8 územního plánu Ševětín, proběhne
ve čtvrtek 30.5.2024 od 10:00 na Úřadu městyse Ševětín , nám. Šimona Lomnického 2.

Vlastní dokumentace návrhu je k dispozici na Úřadu městyse Ševětín, kde se s ním můžete v úředních hodinách (pondělí 13:00 - 17 :00, úterý 08:00 - 11:00 a 13:00 - 15:30, středa 08:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 a pátek 08:00 – 11:00) seznámit, mimo ně po dohodě s místostarostou městyse (Radim Novotný, mobil: 734 583 062 nebo email: novotny@sevetin.cz). Celá dokumentace je rovněž k dispozici na webu obce na adrese https://www.sevetin.cz/mestys.html v sekci „Územní plán / Změna č. 8 územního plánu Ševětín“.
Obsahem změny č. 8 územního plánu Ševětín je výhradně převedení územního plánu do nového datového modelu MMR pro tvorbu územních plánů tzv. standardizace.
Podle ustanovení § 52 stavebního zákona vyzýváme tímto dotčené orgány k uplatnění stanovisek do 7 dnů od dne jednání, tj. do 6.6.2024 včetně. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky a tzv. oprávnění investoři své námitky nebo odborná vyjádření. K později uplatněným písemnostem se nepřihlíží.
Ing. arch. Radek Boček, v.r.
zástupce pořizovatele