mapa Obec Drahotěšice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Archiv dokumentů

Aktuální dokumenty

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Ověřování listin a podpisů 13.4.2008  
Výběr poplatků za svoz PDO a ze psů 13.4.2008  
Uveřejnění záměru OZ Drahotěšice 23.4.2008 9.7.2008
Veřejná vyhláška 29.10.2008  
Rozpočet na rok 2009 10.12.2008

2.1.2009

Vyhláška o odpadech 18.12.2008 5.1.2009
Výběr poplatků za svoz PDO a ze psů 2009    
Zveřejnění záměru OÚ Drahotěšice 3.8.2009 21.8.2009
Záměr obce odprodat pozemek 20.8.2009 5.9.2009
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ SPOJENÉNO SE STAVEBNÍMŘÍZENÍM (příloha) 26.8.2009 14.9.2009
Rozhodnutí - fotovoltaická elektrárna Ševětín - katastrální území Ševětín a Drahotěšice 21.10.2009  
Prodej pozemku 22.10.2009  
Záměr obce o odprodej pozemků 17.12.2008 2.1.2009
Závěrečný účet 15.4.2009 20.5.009
Návrh změny  územního plánu 7.12.2009  
Vyhláška veřejne vystavení návrhu změny ÚP 7.12.2009  
Návrh rozpočtu na rok 2010 26.11.2009  
Stavební řízení 3.2.2010  

Změna poskytovatele internetu

15.3.2010

 

Výběrové řízení 7.4.2010  
Zápis o jmenování zapisovatele volební komise 17.4.2010  
Volby komise 14.4. 2010  
Volby 2010 14.4.2010  
Prodej pozemku 28.4.2010  
Zápis ze zasedání okrskové volební komise 7.5.2010  
Veřejná vyhláška 1.7.2010  
Záměr odprodeje pozemku 21.7.2010  
Výsledek výběrového řízení na opravu střechy místní prodejny 26.7.2010  
Oznámení o volbách do zastupitelstev obcí 16.8.2010  
Oznámení o místě a době konání voleb 30.9.2010  
Veřejná vyhláška 23.11.2010  
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje....... 23.11.2010  
Návrh rozpočtu na rok 2011 7.12.2010  
Obecně závazná vyhkáška č. 1/2010 29.12.2010  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 29.12.2010  
Daně z nemovitostí 29.12.2010

 

Změna územního plánu 10.2.2011

 

Prodej pozemku 10.2.2011

 

Vyhláška č.1/2011 - změna územního plánu 10.2.2011

 

Změna č. 2 územního plánu 10.2.2011

 

Změna č. 2 územního plánu - návrh 10.2.2011

 

Změna č. 2 územního plánu - odůvodnění 10.2.2011

 

Prodej pozemku 1.3.2011

 

Výběr poplatků 4.3.2011  
Sčítání lidu 8.3.2011  
Veřejná vyhláška dálnice D3 8.3.2011  
Přezkum hospodaření 27.4.2011  
Záměr obce - prodej pozemku 1.9.2011  
Záměr obce - koupě pozemku 1.9.2011  
Vyhláška 23.9.2011  
Oznámení o výběrovém řízení 3.10.2011  
Vydávání občanských průkazů v Ševětíně 19.10.2011  
Záměr odprodeje pozemku 21.10.2011  
Rozhodnutí o kácení stromu 1.11.2011  
Návrh rozpočtu na rok 2012 14.12.2011  
Záměr obce - pronájem pozemku 20.12.2011  
Informace k dani z nemovitosti 11.1.2012  
Záměr obce - odprodej pozemku 10.2.2012  
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011 22.3.2012  
Usnesení o ustanovení opatrovníka 9.5.2012  
Veřejná vyhláška 9.5.2012  

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací pro stavbu „Stavební úpravy fasády víceúčelového obecního domu Drahotěšice č.p. 36“

22.6.2012  

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na stavební práce pro stavbu „Stavební úpravy fasády víceúčelového obecního domu Drahotěšice, p.č.36“.

22.6.2012  

Záměr obce odprodat část pozemků p.č. 461/1 a 461/2 v k.ú. Drahotěšice.pdf

12.7.2012  

Záměr obce odprodat část pozemku p.č. 203 v k.ú. Drahotěšice.pdf

12.7.2012  

oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise.pdf

13.8.2012  

Volební okrsek

29.8.2012  

Výsledky voleb do Senátu parlamentu ČR v obci Drahotěšice

15.10.2012  
 Výsledky voleb do Krajského zastupitelstva Jč. kraje v obci Drahotěšice  15.10.2012  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za svoz komunálních odpadů 26.10.2012  
Záměr obce o zřízení věcného břemene 26.10.2012  
Oznámení o počtu členů okrskové volební komise 1.11.2012  
Výhled hospodaření DSO Veselsko 19.11.2012  
Návrh II. rozpočtové změny DSO Veselsko na rok 2012 19.11.2012  
Návrh rozpočtu DSO Veselsko na rok 2013 19.11.2012  
Zápis o jmenování zapisovatele OVK 25.11.2012  
Stanovení počtu volebních okrsků 26.11.2012  
Záměr obce darovat nemovitý majetek 5.12.2012  
Změna ceny vodného. 5.12.2012  
Rozpočet obce na rok 2013 5.12.2012  
Informace k dani z nemovitosti 27.12.2012  
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 27.12.2012  
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR 21.1.2013  
Rozhodnutí o umístnění stavby 20.3.2013  
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení územního rozhodnutí dáílnice D3 7.5.2013  
Záměr obce odprodat pozemek 17.5.2013  
Záměr obce pronajmout pozemky 17.5.2013  
Návrh II. rozpočtové změny DSO Veselsko na rok 2013 20.5.2013  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 29.5.2013  
Smlouva o dílo 29.5.2013  
Závěrečný účet obce Drahotěšice za rok 2012 29.5.2013  

Veřejná vyhláška

I.Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Drahotěšice v katastrálním území Drahotěšice                                                         II.Oznámení o zveřejnění návrhu územního plánu Drahotěšice v katastrálním území Drahotěšice

ÚP Drahotěšice

§  I/1  Výkres základního členění                                                                  §  I/2  Hlavní výkres                                                                         
§  I/3  Výkres technické infrastruktury  
§ I/4   Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
§  II/1  Koordinační výkres                                                            
§  II/2  Výkres širších vztahů                                                         
§  II/3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
26.6.2013